Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:15 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
21.7/ 20.9°
Sáng/Tối
20.1/ 21.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa vừa

04:00

20.5°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.83 km/giờ

07:00

20.3°C / 20.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.37 km/giờ

10:00

20.7°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.28 km/giờ

13:00

21.9°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.18 km/giờ

16:00

21.4°C / 22.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.57 km/giờ

19:00

20.3°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.97 km/giờ

22:00

20.8°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.03 km/giờ
Ngày/Đêm
20.7/ 21°
Sáng/Tối
20.2/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa vừa

01:00

20.5°C / 21.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.32 km/giờ

04:00

20°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.96 km/giờ

07:00

20.2°C / 21.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.08 km/giờ

10:00

20°C / 21.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.3 km/giờ

13:00

20.6°C / 20.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
2.3 km/giờ

16:00

20.7°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.39 km/giờ

19:00

21°C / 20.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.77 km/giờ

22:00

20.5°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.2 km/giờ
Ngày/Đêm
20.1/ 19.9°
Sáng/Tối
20.5/ 20.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa vừa

01:00

20.7°C / 20.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.1 km/giờ

04:00

20.5°C / 20.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.84 km/giờ

07:00

20.2°C / 20.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.5 km/giờ

10:00

20.3°C / 20.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.37 km/giờ

13:00

20.7°C / 20.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.72 km/giờ

16:00

20.6°C / 20.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.02 km/giờ

19:00

20.8°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.27 km/giờ

22:00

20°C / 20.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.88 km/giờ
Ngày/Đêm
20.4/ 20.3°
Sáng/Tối
19.1/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa

01:00

19.7°C / 20.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.88 km/giờ

04:00

19.5°C / 20.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.92 km/giờ

07:00

19.6°C / 20.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.93 km/giờ

10:00

20.9°C / 20.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.88 km/giờ

13:00

20.5°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.16 km/giờ

16:00

20.4°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.12 km/giờ

19:00

19.7°C / 20.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.88 km/giờ

22:00

20.8°C / 20.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
1.09 km/giờ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa nhẹ 20.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 20.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Thấp/Cao

20.7°/21.3°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

5.33 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

0