Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:02 | 25/02/2024
Chỉ số UV
8.84
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
8.23
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
6.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
3.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
1.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0.87
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
2.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
4.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
7.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
8.46
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
7.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
5.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
3.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
1.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.14
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.72
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
3.6
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
5.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 30.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 18:07
Thấp/Cao

17.4°/33.2°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

15.2 °C

Chỉ số UV

8.84