Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:39 | 28/03/2023
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
3.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
6.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
8.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
9.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
8.96
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
3.39
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.65
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.41
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.72
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
4.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
6.88
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
10.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.62
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
10.9
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
4.01
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.69
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:19
Thấp/Cao

18°/34°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0