Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:10 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:31
Mưa nhẹ
Lai Châu
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.14 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.5