Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:38 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
27.1/ 21.9°
Sáng/Tối
19.4/ 25.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.5/ 20°
Sáng/Tối
21.2/ 22.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.3/ 21.5°
Sáng/Tối
20.1/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20.7°
Sáng/Tối
20/ 21.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 20.8°
Sáng/Tối
19.9/ 22.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 20.8°
Sáng/Tối
18.8/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23.3/ 17.8°
Sáng/Tối
19.1/ 18.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:25
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 19.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:23
Thấp/Cao

19.1°/31.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.11 km/giờ

Điểm ngưng

18.2 °C

Chỉ số UV

0