Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:56 | 23/04/2024
Thấp/Cao
25.9/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24.8/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
26.7/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
33.1/ 33.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
36.7/ 36.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
35.8/ 35.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 30.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.2/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:29
Thấp/Cao

23.9°/39°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

16.1 °C

Chỉ số UV

0