Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:55 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:24
Mưa nhẹ
Lai Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0