Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:06 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25.2/ 29.6°
Áp suất

998 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 28°
Sáng/Tối
25.2/ 32.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.9°
Sáng/Tối
25.4/ 25.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.7°
Sáng/Tối
25.6/ 25.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 25.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 26.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Thấp/Cao

24.9°/36.4°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.33 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0