Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:20 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:25
Mây thưa
Lai Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:22
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.05 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

5.79