Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:49 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 20.8°
Sáng/Tối
16.3/ 24.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.9/ 19°
Sáng/Tối
17.4/ 27.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 19.6°
Sáng/Tối
17.2/ 24.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 20.3°
Sáng/Tối
18.6/ 23.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 21.7°
Sáng/Tối
18.3/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 17.3°
Sáng/Tối
19.6/ 20.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 16.6°
Sáng/Tối
17.2/ 17.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 20.1°
Sáng/Tối
16.4/ 22.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 24.1°
Sáng/Tối
18.4/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.6/ 26.8°
Sáng/Tối
20.2/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.1/ 26.8°
Sáng/Tối
22.2/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.7/ 27.3°
Sáng/Tối
22.8/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.4/ 27.6°
Sáng/Tối
22.2/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.7/ 25.8°
Sáng/Tối
22.1/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.2/ 22°
Sáng/Tối
23.5/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Bầu trời quang đãng 26.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 18:07
Thấp/Cao

17.6°/33.4°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

13.5 °C

Chỉ số UV

0