Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:47 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa vừa
Lai Châu
Đã cập nhật 60 phút trước
Mưa vừa 23°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

1.75 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0