Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:32 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:44
Mưa nhẹ
Lai Châu
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:57
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0