Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:51 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
26.6/ 21°
Sáng/Tối
19.7/ 24.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 20.4°
Sáng/Tối
19.5/ 23.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.4/ 18.4°
Sáng/Tối
18.1/ 20.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 22.8°
Sáng/Tối
17.5/ 25.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 23.3°
Sáng/Tối
20.6/ 26.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 16.7°
Sáng/Tối
20.5/ 18.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.9/ 15°
Sáng/Tối
15.2/ 16.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.1/ 17.8°
Sáng/Tối
14.5/ 17.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 19.2°
Sáng/Tối
17.2/ 23.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 21.4°
Sáng/Tối
17.1/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.4/ 20°
Sáng/Tối
19.6/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.6/ 21.4°
Sáng/Tối
21.1/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 21.3°
Sáng/Tối
20.8/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 16.2°
Sáng/Tối
18.3/ 18.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 18.5°
Sáng/Tối
15.5/ 22.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 18.3°
Sáng/Tối
17.5/ 21.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 19.3°
Sáng/Tối
18.6/ 21.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 22.4°
Sáng/Tối
19.7/ 25.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.9°
Sáng/Tối
21.1/ 27.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 23.1°
Sáng/Tối
22.7/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 21.2°
Sáng/Tối
20.3/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 22°
Sáng/Tối
22.8/ 25.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 19.4°
Sáng/Tối
20.5/ 23.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 18.5°
Sáng/Tối
18.8/ 22.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 20.9°
Sáng/Tối
17.5/ 23.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 22.6°
Sáng/Tối
19.2/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 20.5°
Sáng/Tối
19.3/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.3/ 24.5°
Sáng/Tối
21.9/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 21.8°
Sáng/Tối
23.4/ 24.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20.1°
Sáng/Tối
21.2/ 22.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 26.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 18:07
Thấp/Cao

17.7°/33.7°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0