Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:58 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
26.7/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.3°
Sáng/Tối
26/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27°
Sáng/Tối
25.1/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.1/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 27.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27°
Sáng/Tối
25.9/ 28.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.1°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
26.6/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25.3/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 28.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.8°
Sáng/Tối
26.6/ 27.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.4°
Sáng/Tối
26.7/ 26.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 27.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 27.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 27.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 28.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 28.1°
Áp suất

998 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 26.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 29.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mưa nhẹ 26.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Thấp/Cao

24.1°/33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0