Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:09 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:19
Thấp/Cao

18°/34°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0