Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 06:07 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Mưa nhẹ
Lai Châu
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:54
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.13