Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:25 | 13/06/2024
Thấp/Cao
23.3/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.1/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.1/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.5/ 23.4°
Tầm nhìn
8.82 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.6/ 23.7°
Tầm nhìn
4.21 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 23.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:50
Thấp/Cao

22.5°/26.7°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0