Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:59 | 11/12/2023
Thấp/Cao
20.9/ 20.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
21.7/ 21.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21.3/ 21.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.6/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.5/ 19.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.9/ 19.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 18.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 18.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:22
Thấp/Cao

18.9°/29.4°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

16.7 °C

Chỉ số UV

0