Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:51 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 23.3°
Sáng/Tối
23.1/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 22.2°
Sáng/Tối
22.1/ 23.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 23.4°
Sáng/Tối
22.7/ 24.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 24.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.4/ 25.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 24.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 25.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 24.7°
Sáng/Tối
25.4/ 25.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 23.8°
Sáng/Tối
24.6/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:52
Mưa vừa
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây cụm 28.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Thấp/Cao

22.2°/28°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

9.28 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

12.22