Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:36 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:51
Mưa nhẹ
Huyện Tam Đường
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:59
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0