Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:22 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
12/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:25
Mây thưa
Huyện Tam Đường
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 23°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Thấp/Cao

13°/23°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

3.27