Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:41 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 10°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
8/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 10°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:51
Thấp/Cao

8°/25°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.29 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0