Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:22 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
22.9/ 19.9°
Sáng/Tối
17.2/ 21.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.7/ 19.1°
Sáng/Tối
18.1/ 21.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 16.6°
Sáng/Tối
18.1/ 17.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14.4°
Sáng/Tối
16.8/ 17.6°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.1/ 17.5°
Sáng/Tối
15.4/ 16.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 18.5°
Sáng/Tối
17.5/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 21.8°
Sáng/Tối
17.6/ 24.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 21.6°
Sáng/Tối
19.1/ 26.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 20.6°
Sáng/Tối
18.8/ 26.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.8/ 20.6°
Sáng/Tối
18.1/ 27.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:23
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:21
Thấp/Cao

18.8°/23.3°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

18.4 °C

Chỉ số UV

1.96