Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:24 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:18
Thấp/Cao

16°/31°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.28 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0