Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:31 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 23.2°
Sáng/Tối
23.5/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 23.6°
Sáng/Tối
24/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 23.1°
Sáng/Tối
23.8/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.7/ 23.4°
Sáng/Tối
22.9/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 23.1°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 25.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 25°
Áp suất

998 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 24°
Sáng/Tối
24.5/ 25.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 24.6°
Sáng/Tối
25.6/ 26.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.2/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 25.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 26.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 25.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 25.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:45
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:51
Thấp/Cao

22.4°/27.7°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0