Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:44 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 17.9°
Sáng/Tối
13.2/ 22.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 17.2°
Sáng/Tối
15.7/ 23.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 14.4°
Sáng/Tối
16.9/ 19.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 15.7°
Sáng/Tối
14/ 17.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.5/ 20.3°
Sáng/Tối
13.7/ 21.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 22.1°
Sáng/Tối
16.2/ 24.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 24.9°
Sáng/Tối
19.9/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 22.9°
Sáng/Tối
20.4/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.8/ 15.2°
Sáng/Tối
18.4/ 17.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 13.5°
Sáng/Tối
15.1/ 15.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.6/ 14°
Sáng/Tối
14.8/ 16.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 16.3°
Sáng/Tối
15.1/ 18.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.7/ 13.4°
Sáng/Tối
15.2/ 14.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.9/ 13.2°
Sáng/Tối
14.4/ 15.3°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 16.5°
Sáng/Tối
13.1/ 17.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 13.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 13.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:08
Thấp/Cao

13.4°/30.4°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

13.6 °C

Chỉ số UV

0