Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:52 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:46
Mưa nhẹ
Huyện Tam Đường
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:59
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0