Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:36 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:23
Nhiều mây
Huyện Tam Đường
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:22
Thấp/Cao

14°/21°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0