Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:57 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32/ 25.7°
Sáng/Tối
23.7/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.8°
Sáng/Tối
23.4/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 21.8°
Sáng/Tối
24.2/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.2/ 25°
Sáng/Tối
23.9/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24.4°
Sáng/Tối
23.9/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.7°
Sáng/Tối
23.6/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25.3/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 21.4°
Sáng/Tối
23.3/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 21.6°
Sáng/Tối
21.6/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 25.5°
Sáng/Tối
21.9/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.4°
Sáng/Tối
24.4/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 27.2°
Sáng/Tối
22.1/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.1/ 25.8°
Sáng/Tối
23.8/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24.8/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.7/ 24.1°
Sáng/Tối
25.9/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 24.3°
Sáng/Tối
25.9/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
25.9/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 24.2°
Sáng/Tối
25.4/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 23.4°
Sáng/Tối
24.5/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 23.9°
Sáng/Tối
23.9/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:27
Thấp/Cao

21.3°/36.3°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

19.7 °C

Chỉ số UV

1.45