Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:13 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:56
Mưa vừa

10:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.17 km/giờ

13:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.87 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.83 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.24 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.11 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:55
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.87 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.75 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.63 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.46 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.34 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.18 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.93 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.04 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.78 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.35 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.48 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.08 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.21 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.86 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.11 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.22 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.06 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.64 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.39 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.23 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.95 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.25 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
95%
1.22 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:52
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.01 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.81 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.57 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.36 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.08 km/giờ

16:00

27°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
0.32 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.17 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây rải rác Mây rải rác
97%
1.24 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:51
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.08 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.96 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.73 km/giờ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:56
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.45