Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:39 | 20/01/2022
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
6.3 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
9.15 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
8.48 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
4.06 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Huyện Phong Thổ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:48 17:45
Thấp/Cao

14°/18°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

5.57 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.75