Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:18 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:24
Nhiều mây
Huyện Phong Thổ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:22
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

9.99 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0