Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:23 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:50
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.31 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.36