Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:13 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:25
Mây thưa
Huyện Phong Thổ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:22
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

3.45