Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:33 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 23.5°
Sáng/Tối
24.6/ 26.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 24.9°
Sáng/Tối
22/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 24.7°
Sáng/Tối
25/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 23.1°
Sáng/Tối
24.4/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.5/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 26.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.3°
Sáng/Tối
25.9/ 24.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.9/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 24.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Thấp/Cao

21.3°/33.5°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.28 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0