Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:47 | 27/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Phong Thổ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:58
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0