Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:23 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:21
Thấp/Cao

19°/36°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0