Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:30 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 18.4°
Sáng/Tối
17.8/ 25.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.8/ 18.1°
Sáng/Tối
17.2/ 26.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.7/ 20.2°
Sáng/Tối
17.3/ 26.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 19.7°
Sáng/Tối
19.4/ 21.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.8/ 20.6°
Sáng/Tối
19.1/ 24.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 22°
Sáng/Tối
18.7/ 23.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 17.7°
Sáng/Tối
19.7/ 19.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 16.3°
Sáng/Tối
16.2/ 17.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.7/ 21°
Sáng/Tối
15.2/ 22.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 23.7°
Sáng/Tối
17.9/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 24.3°
Sáng/Tối
19.7/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.9/ 25.8°
Sáng/Tối
20.8/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.6/ 25.8°
Sáng/Tối
21.6/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.8/ 25.7°
Sáng/Tối
21.1/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.3/ 23°
Sáng/Tối
20.9/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:13
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 17.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 17.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 18:07
Thấp/Cao

17°/33.7°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

15.4 °C

Chỉ số UV

0