Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:45 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 28.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 28.6°
Áp suất

998 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 30.1°
Áp suất

997 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 28.8°
Áp suất

997 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 27.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 25.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 25.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 25.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 26.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 25.6°
Sáng/Tối
26.1/ 26.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 26.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:44
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 32.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:51
Thấp/Cao

24.7°/32.6°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

12.36