Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:03 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa cường độ nặng
Huyện Phong Thổ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa vừa 22°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

1.72 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0