Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:39 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:31
Mưa nhẹ

19:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.22 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Ít mây Ít mây
92%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:31
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.67 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.34 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.22 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Ít mây Ít mây
71%
0.8 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
0.62 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.19 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.34 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.94 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:30
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.73 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.65 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.59 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.74 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.06 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.25 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.37 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.9 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:29
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.76 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.56 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.53 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.39 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.57 km/giờ

16:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.45 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.07 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.92 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:29
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.62 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.62 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.54 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.66 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.39 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.54 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.34 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.53 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:28
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.56 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.32 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.42 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.55 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.56 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.14 km/giờ
Huyện Phong Thổ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:31
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0