Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:02 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 27°
Sáng/Tối
25.8/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.3°
Sáng/Tối
24.2/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 23.7°
Sáng/Tối
25.8/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.4°
Sáng/Tối
25.4/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 33.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.2/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 23.4°
Sáng/Tối
23.2/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 23.3°
Sáng/Tối
22.8/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 26.5°
Sáng/Tối
23/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 27.2°
Sáng/Tối
25.6/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.4°
Sáng/Tối
24.9/ 32.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
37.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.5/ 25.7°
Sáng/Tối
26.8/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.1/ 25.8°
Sáng/Tối
26.6/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 27.8°
Sáng/Tối
26.9/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 24.6°
Sáng/Tối
27.8/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 25.9°
Sáng/Tối
26.7/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.1°
Sáng/Tối
25/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây thưa 23.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:28
Thấp/Cao

22.5°/39.3°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

20.7 °C

Chỉ số UV

0.46