Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:26 | 24/07/2024

Hồ Thầu

0 mm

đo tại UBND xã Hồ Thầu

Nậm Xe

0 mm

đo tại UBND xã Nậm Xe

Mường Khoa

0 mm

đo tại UBND xã Mường Khoa

Thèn Sin

0 mm

đo tại UBND xã Thèn Sin

Sơn Bình

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Bình

Thân Thuộc

0 mm

đo tại UBND xã Thân Thuộc

Hua Bum

0 mm

đo tại UBND xã Hua Bum

Sin Suối Hồ

0 mm

đo tại UBND xã Sin Suối Hồ

Bum Tở

0 mm

đo tại UBND xã Bum Tở

Pắc Ta

0 mm

đo tại UBND xã Pắc Ta

Nậm Sỏ (Tân Uyên, Lai Châu)

0 mm

đo tại Xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên

Pac Ma

0 mm

đo tại Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè

Căn Co 3

0 mm

đo tại Điểm trường bản Lao Hu San, xã Căn Co

Tà Tổng 2

0 mm

đo tại Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Cô Lô Hồ, xã Tà Tổng

Ma Ký

0 mm

đo tại Xã Mù Cả, Huyện Mường Tè

Pha Mu (Than Uyên, Lai Châu)

0 mm

đo tại Trường mầm non xã Pha Mu, bản Pá Khoang

Nậm Khăn - Tà Mít (Tân Uyên, Lai Châu)

0 mm

đo tại Điểm trường Nậm Khăn, xã Tà Mít

Khun Há 2 (Tam Đường, Lai Châu)

0 mm

đo tại Điểm trường Nậm Pha, xã Khun Há

Nậm Cần (Tân Uyên, Lai Châu)

0 mm

đo tại Trường THCS xã Nậm Cần

Mường Mít (Than Uyên, Lai Châu)

0 mm

đo tại Xã Mường Mít, huyện Than Uyên

Bản Lang (Phong Thổ, Lai Châu)

0 mm

đo tại Xã Bản Lang, huyện Phong Thổ

Khun Há (Tam Đường, Lai Châu)

0 mm

đo tại Xã Khun Há, huyện Tam Đường

Thị trấn Tân Uyên (Tân Uyên, Lai Châu)

0 mm

đo tại Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên

Vàng Bó

0 mm

đo tại Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ

Nậm Ban (Sìn Hồ, Lai Châu)

0 mm

đo tại Xã Nậm Ban, huyện Sìn Hồ

Nậm Ngà (Mường Tè, Lai Châu)

0 mm

đo tại Điểm trường bản Nậm Ngà, xã Tà Tổng

Nậm Hăn 2 (Sìn Hồ, Lai Châu)

0 mm

đo tại Xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ

Mù Cả (Mường Tè, Lai Châu)

0 mm

đo tại Xã Mù Cả, huyện Mường Tè

Nậm Hăn 2

0 mm

đo tại Điểm trường Huổi Lá, xã Nậm Hăn

Xà Dề Phìn

0 mm

đo tại Ban quản lý rừng phòng hộ xã Xà Dề Phìn

Xã Mường Tè (Mường Tè, Lai Châu)

0 mm

đo tại UBND xã Mường Tè

Hoang Thèn 1

0 mm

đo tại UBND xã Hoang Thèn

Kan Hồ 1

0 mm

đo tại Điểm trường mầm non Nậm Lọ B, xã Kan Hồ

Căn Co 2

0 mm

đo tại UBND xã Căn Co

Thu Lũm 2

0 mm

đo tại UBND xã Thu Lũm

Nậm Xe 1

0 mm

đo tại Trường TH bản Dền Thàng, xã Nậm Xe

Phúc Khoa (Tân Uyên, Lai Châu)

0 mm

đo tại UBND xã Phúc Khoa

Mường Mô 2

0 mm

đo tại Điểm trường mầm non Tổng Pịt, xã Mường Mô

Mường Mô 3

0 mm

đo tại Trường mầm non Nậm Khao, xã Mường Mô

Chăn Nưa 1

0 mm

đo tại Nông trường cao su xã Chăn Nưa

Nà Cang

0 mm

đo tại UBND xã Mường Cang

Bản Bo

0 mm

đo tại Điểm trường Cốc Phụng, xã Bản Bo

Hua Bum 2

0 mm

đo tại Trường mầm non Hua Bum

Mường Khoa 1

0 mm

đo tại Bản Nậm So, xã Mường Khoa

Mường Kim

0 mm

đo tại UBND xã Mường Kim

Khoen On

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Mùi 1, xã Khoen On

Phu Nậm Sap

0 mm

đo tại UBND xã Mường Than

Tà Gia 2

0 mm

đo tại Điểm trường Bản Mỳ, xã Ta Gia

Tà Hừa

0 mm

đo tại Bản Nong Ỏ, xã Tà Hừa

Vàng Ma Chải

0 mm

đo tại UBND xã Vàng Ma Chải

Lản Nhì Thàng (Phong Thổ, Lai Châu)

0 mm

đo tại UBND xã Lản Nhì Thàng

Nậm Tăm 3

0 mm

đo tại UBND xã Nậm Tăm

Ma Quai

0 mm

đo tại UBND xã Ma Quai

Ta Gia (Than Uyên, Lai Châu)

0 mm

đo tại UBND xã Ta Gia

Mù Sang

0 mm

đo tại UBND xã Mù Sang

Pa Vệ Sử 3

0 mm

đo tại Trường mầm non Pa Vệ Sử

Tà Mung (Than Uyên, Lai Châu)

0 mm

đo tại Điểm trường Tu San, xã Tà Mung

Nậm Loỏng

0 mm

đo tại UBND xã Sùng Phài

Sì Lờ Lầu

0 mm

đo tại UBND xã Sì Lờ Lầu

Tà Hừa (Than Uyên, Lai Châu)

0 mm

đo tại UBND xã Tà Hừa

Huổi Luông

0 mm

đo tại UBND xã Huổi Luông

Bản Lang 2

0 mm

đo tại Bản Mà Can, xã Bản Lang

Pa Vệ Sử 4

0 mm

đo tại Điểm trường bản Thò Ma, xã Pa Vệ Sử

Phìn Hồ 3

0 mm

đo tại UBND xã Phìn Hồ

Pa Vệ Sử 2

0 mm

đo tại UBND xã Pa Vệ Sử

Kan Hồ 2

0 mm

đo tại UBND xã Kan Hồ

Tả Lèng

0 mm

đo tại UBND xã Tả Lèng

Khổng Lào 1

0 mm

đo tại UBND xã Khổng Lào

Nậm Xe 3

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Hoàng Liên 1, xã Nậm Xe

Nà Tăm

0 mm

đo tại Điểm trường Nà Hiềng, xã Nà Tăm

Nậm Tăm 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Tả Tù, xã Nậm Tăm

Hồng Thu

0 mm

đo tại UBND xã Hồng Thu

Nậm Khao (Mường Tè, Lai Châu)

0 mm

đo tại Điểm trường Bản Xám Láng, xã Nậm Khao

Tủa Sín Chải (Sìn Hồ, Lai Châu)

0 mm

đo tại UBND xã Tủa Sín Chải

Huổi Cuổng (Mường Tè, Lai Châu)

0 mm

đo tại Điểm trường bản Huổi Cuổng, xã Vàng San

Tả Ngảo (Sìn Hồ, Lai Châu)

0 mm

đo tại UBND xã Tả Ngảo

Nậm Hàng 2

0 mm

đo tại Điểm trường Huổi Pết, xã Nậm Hàng

Bản Giang

0 mm

đo tại UBND xã Bản Giang

Mường Mô 1

0 mm

đo tại Xã Mường Mô, Huyện Nậm Nhùn

Phúc Than

0 mm

đo tại UBND xã Phúc Than

Lê Lợi

0 mm

đo tại UBND xã Lê Lợi

Nậm Cuổi

0 mm

đo tại Điểm trường bản Nậm Coóng, xã Nậm Cuổi

Chăn Nưa (Sìn Hồ, Lai Châu)

0 mm

đo tại UBND xã Chăn Nưa

Cao Chải (Mường Tè, Lai Châu)

0 mm

đo tại Trường mầm non bản Cao Chải, xã Tà Tổng

Nậm Hàng 2 (Nậm Nhùn, Lai Châu)

0 mm

đo tại Bản Nậm Ty, Xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn

Nậm Hàng 3

0 mm

đo tại Điểm trường bản Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn

Trung Chải

0 mm

đo tại Điểm trường Nậm Nó 2, xã Trung Chải

Trung Đồng 2

0 mm

đo tại Điểm trường mầm non Phiêng Phát, xã Trung Đồng

Trung Đồng 1

0 mm

đo tại Điểm trường mầm non Hua Cưởm, xã Trung Đồng

Nậm Cha (Sìn Hồ, Lai Châu)

0 mm

đo tại UBND xã Nậm Cha

Hoang Thèn

0 mm

đo tại Điểm trường Lèng Sao Chín, xã Hoang Thèn

Tà Tổng 1

0 mm

đo tại Xã Tà Tổng, Huyện Mường Tè

Pu Sam Cáp

0 mm

đo tại Điểm trường Nà Phân, xã Pu Sam Cáp

Tả Phìn

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Tả Phìn

Bình Lư 1

0 mm

đo tại Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường

Pa Tần

0 mm

đo tại Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ

Bình Lư 2

0 mm

đo tại Điểm trường Pa Pe, xã Bình Lư

Nậm Hàng 1 (Nậm Nhùn, Lai Châu)

0 mm

đo tại Bản Huổi Van, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn

Làng Mô 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Tà Cù Nhè, xã Làng Mô

Nùng Nàng

0 mm

đo tại UBND xã Nùng Nàng

Noong Hẻo

0 mm

đo tại UBND xã Noong Hẻo

Nậm Hăn 1

0 mm

đo tại Điểm trường Nậm Kha, xã Nậm Hăn

Ka Lăng 2

0 mm

đo tại UBND xã Ka Lăng

Pa Thắng

0 mm

đo tại Điểm trường Pa Thắng, xã Thu Lũm

Nậm Khao 2

0 mm

đo tại UBND xã Nậm Khao

Pa Ủ 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Pa Ủ

Bình Lư 3

0 mm

đo tại Điểm trường mầm non Chu Va 6, xã Sơn Bình

Nậm Sỏ 2

0 mm

đo tại Điểm trường Hua Sỏ, xã Nậm Sỏ

Nậm Cuổi 2

0 mm

đo tại UBND xã Nậm Cuổi

Pa Tần 2

0 mm

đo tại Điểm trường bản Pho 2, xã Pa Tần

Chăn Nưa 2

0 mm

đo tại UBND xã Nậm Pì

Nậm Cuổi 4

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Hua Cuổi, xã Nậm Cuổi

Tả Ngảo

0 mm

đo tại Điểm trường Lao Lử Đề, xã Tả Ngảo

Nậm Cha

0 mm

đo tại Điểm trường Ngài Trồ - Lùng Khoai, xã Nậm Cha

Dào San 3

0 mm

đo tại UBND xã Dào San

Hua Bum 3

0 mm

đo tại Xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn

Làng Mô 1

0 mm

đo tại UBND xã Làng Mô

Nậm Xe 2

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Nậm Xe

Dào San 2

0 mm

đo tại Trường TH bản Dềnh San, xã Dào San

Mù Cả

0 mm

đo tại Xã Mù Cả, huyện Mường Tè

Pa Nậm Cúm

0 mm

đo tại Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ

Sơn Bình 2

0 mm

đo tại Điểm trường Chu Va 12, xã Sơn Bình

Tà Mít

0 mm

đo tại UBND xã Tà Mít

Nậm Cần

0 mm

đo tại Trường tiểu học xã Nậm Cần

Ka Lăng

0 mm

đo tại Điểm trường Lé Ma, xã Ka Lăng

Bum Nưa

0 mm

đo tại UBND xã Bum Nưa

Nậm Manh

0 mm

đo tại UBND xã Nậm Manh

Nậm Ban

0 mm

đo tại Điểm trường Hua Pảng, xã Nậm Ban

Nậm Chà (Nậm Nhùn, Lai Châu)

0 mm

đo tại Trung tâm y tế xã Nậm Chà

Mường Tè

0 mm

đo tại UBND thị trấn Mường Tè

Pa Ủ

0 mm

đo tại Trường tiểu học Pa Ủ

Lùng Thàng (Sìn Hồ, Lai Châu)

0 mm

đo tại Trường tiểu học Lùng Thàng - Điểm bản Lũng Cú

Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:51
Thấp/Cao

26°/34.7°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0