Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:10 | 08/12/2023
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.33
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
1.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
3.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
6.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
7.91
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
8.7
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
7.62
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
5.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
2.78
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.96
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.82
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.43
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
4.05
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.71
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 18.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:18
Thấp/Cao

18.8°/30.5°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

18.5 °C

Chỉ số UV

0