Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:07 | 16/08/2022
Chỉ số UV
0.11
Tầm nhìn
4.78 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.81
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.08
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.99
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Ít mây
Chỉ số UV
10.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Ít mây
Chỉ số UV
9.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Ít mây
Chỉ số UV
7.67
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.93
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.07
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
2.63
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
8.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
12.03
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
12.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
11.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
8.64
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
5.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0.55
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Ít mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
6.71 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
7.17 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Kon Tum
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.81