Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:40 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:27
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:23
Mưa vừa
Kon Tum
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa cường độ nặng 21°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:27
Thấp/Cao

19°/30°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

0.37 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0