Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:59 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
38.2/ 22.6°
Sáng/Tối
18.1/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 22.1°
Sáng/Tối
19.8/ 37.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.6/ 23.8°
Sáng/Tối
21/ 36.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:01
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.9/ 24.7°
Sáng/Tối
21.1/ 39.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 39°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.1/ 21°
Sáng/Tối
21.3/ 33.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 22.2°
Sáng/Tối
20.2/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:01
Mưa vừa
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây cụm 26.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:01
Thấp/Cao

19°/40.6°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.01 km/giờ

Điểm ngưng

18.3 °C

Chỉ số UV

0