Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:03 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
36/ 17.9°
Sáng/Tối
15.9/ 26.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 17.4°
Sáng/Tối
14.6/ 26.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.8/ 18.7°
Sáng/Tối
15.8/ 26.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.8/ 19.4°
Sáng/Tối
18.7/ 23.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 20.7°
Sáng/Tối
19.9/ 23.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.7/ 21.5°
Sáng/Tối
19.6/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.1/ 22.5°
Sáng/Tối
22.4/ 24.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 18°
Sáng/Tối
20.1/ 22.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 19.3°
Sáng/Tối
21.1/ 23.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 21.9°
Sáng/Tối
18.6/ 34.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 23.6°
Sáng/Tối
20.7/ 34.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 24.5°
Sáng/Tối
21.1/ 36.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.5°
Sáng/Tối
23.1/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 22.6°
Sáng/Tối
24.7/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 23.8°
Sáng/Tối
22.6/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:57
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây thưa 15.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 15.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:54
Thấp/Cao

14.3°/35.1°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

15.7 °C

Chỉ số UV

0