Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:53 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
20/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
21/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 36°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:59
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
18/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
19/ 34°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:58
Thấp/Cao

20°/40°

Độ ẩm

31%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0