Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:38 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
23.8/ 22.1°
Sáng/Tối
22/ 22.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 22.2°
Sáng/Tối
22.7/ 23.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 22°
Sáng/Tối
22.2/ 23.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 22.8°
Sáng/Tối
21.5/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 23.3°
Sáng/Tối
22.5/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 22.7°
Sáng/Tối
22.5/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.7/ 22.4°
Sáng/Tối
22.4/ 23.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.2/ 22.7°
Sáng/Tối
22/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22.7°
Sáng/Tối
22.6/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 22.4°
Sáng/Tối
22.2/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 23.1°
Sáng/Tối
22.4/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 23.6°
Sáng/Tối
22.3/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 23.4°
Sáng/Tối
22.8/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 23.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 22.2°
Sáng/Tối
22.5/ 23.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Thấp/Cao

21.8°/26.7°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0