Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:58 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

995 mb

Gió

9.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa rất nặng
Kon Tum
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0