Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:15 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:19
Mưa vừa
Kon Tum
Đã cập nhật 4 phút trước
Ít mây 21°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:25
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0