Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:05 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Kon Tum
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

12.66