Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:23 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:42
Mưa cường độ nặng

04:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.45 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
0.65 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.25 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.54 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.44 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.38 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.2 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.07 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.39 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.47 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.27 km/giờ

13:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.1 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.65 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.08 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.73 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.6 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.63 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.69 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.19 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.79 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.43 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.8 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.72 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

990 mb

Gió

8.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa cường độ nặng

01:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.83 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
2.75 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
3.89 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
8.26 km/giờ

13:00

20°C / 21°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
4.55 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.73 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.4 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.55 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.39 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.32 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.02 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.36 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.52 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.7 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.56 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.22 km/giờ
Kon Tum
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:42
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

8.54 km

Gió

0.52 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0