Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:19 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.81 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.83 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.89 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.93 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.57 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.13 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.59 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.34 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
0.83 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.24 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.84 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.92 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.76 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.57 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.24 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.42 km/giờ

10:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.64 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.7 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.31 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.18 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.69 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.26 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.23 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.39 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.41 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
0.41 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.35 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.44 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.6 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.88 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.84 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.03 km/giờ

13:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.16 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.11 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.32 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.2 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.54 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.11 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.32 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.25 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

2.08