Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:12 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
23.8/ 22.3°
Sáng/Tối
22.5/ 23.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa cường độ nặng

22:00

22.2°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21.6°
Sáng/Tối
22.3/ 23.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa cường độ nặng

01:00

22.1°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.46 km/giờ

04:00

22.4°C / 23.8°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
99%
1.66 km/giờ

07:00

22.9°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.23 km/giờ

10:00

22.2°C / 23.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.46 km/giờ

13:00

23.6°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.68 km/giờ

16:00

23.4°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.03 km/giờ

19:00

22.5°C / 22.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.89 km/giờ

22:00

21.7°C / 22.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.88 km/giờ
Ngày/Đêm
23.3/ 22.7°
Sáng/Tối
21.1/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa vừa

01:00

21.3°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.45 km/giờ

04:00

22.4°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.48 km/giờ

07:00

23°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.55 km/giờ

10:00

23.1°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.84 km/giờ

13:00

24.5°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.34 km/giờ

16:00

25.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.84 km/giờ

19:00

22.6°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.91 km/giờ

22:00

22.9°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.71 km/giờ
Ngày/Đêm
25.4/ 22°
Sáng/Tối
22.3/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa vừa

01:00

22.3°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.7 km/giờ

04:00

23°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.37 km/giờ

07:00

22.9°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.44 km/giờ

10:00

24.2°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.64 km/giờ

13:00

27.2°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.92 km/giờ

16:00

26.6°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
0.82 km/giờ

19:00

23.5°C / 24.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.12 km/giờ

22:00

22.7°C / 23.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.27 km/giờ
Ngày/Đêm
26.2/ 22.4°
Sáng/Tối
21.8/ 25.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa vừa

01:00

22°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.19 km/giờ

04:00

21.6°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.32 km/giờ

07:00

22.2°C / 23.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.12 km/giờ

10:00

26.1°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.26 km/giờ

13:00

25.4°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.64 km/giờ

16:00

25.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.46 km/giờ

19:00

22.4°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.96 km/giờ

22:00

22.3°C / 22.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.92 km/giờ
Ngày/Đêm
26.4/ 23°
Sáng/Tối
22.7/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ

01:00

21.2°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.43 km/giờ

04:00

22.5°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.77 km/giờ

07:00

22°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.42 km/giờ

10:00

26.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.26 km/giờ

13:00

28°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.27 km/giờ

16:00

27.2°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.56 km/giờ

19:00

23.4°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.76 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 22.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 23.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Thấp/Cao

21.2°/25.6°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.21 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0