Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:36 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
29/ 16°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 18°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:50
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:46
Thấp/Cao

12°/31°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0