Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:28 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 12°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:20
Mây cụm
Kon Tum
Đã cập nhật 14 phút trước
Ít mây 12°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Thấp/Cao

12°/23°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.59 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0