Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:41 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
29.7/ 22.7°
Sáng/Tối
23.5/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 22.4°
Sáng/Tối
22.9/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 22.9°
Sáng/Tối
22/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 22.7°
Sáng/Tối
22.9/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.6/ 22.8°
Sáng/Tối
22.8/ 22.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22.3/ 22.5°
Sáng/Tối
22.7/ 22.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.9/ 22.4°
Sáng/Tối
22.8/ 22.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 22°
Sáng/Tối
22.8/ 22.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 22.8°
Sáng/Tối
22.4/ 22.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 22°
Sáng/Tối
22.8/ 23.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Thấp/Cao

21.8°/31.6°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

3.22