Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:42 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Kon Tum
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa cường độ nặng 20°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

4.95 km

Gió

6.03 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.06