Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:20 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:50
Mưa nhẹ
Kon Tum
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3