Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:21 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
33.5/ 23.4°
Sáng/Tối
24.3/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 23.4°
Sáng/Tối
23.5/ 25.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 23.1°
Sáng/Tối
23.4/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22.2°
Sáng/Tối
23.5/ 24.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 23.7°
Sáng/Tối
24/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 23.2°
Sáng/Tối
23/ 24.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 22.8°
Sáng/Tối
23.7/ 24.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 22.5°
Sáng/Tối
23.2/ 24.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 22.2°
Sáng/Tối
23.8/ 24.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 23.2°
Sáng/Tối
23.1/ 24.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 23.7°
Sáng/Tối
22.2/ 24.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 22.6°
Sáng/Tối
22.3/ 24.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 22.6°
Sáng/Tối
22.7/ 23.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 22.3°
Sáng/Tối
22.5/ 23.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 22.3°
Sáng/Tối
22.4/ 24.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 22.9°
Sáng/Tối
22.4/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 22.6°
Sáng/Tối
22.3/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23.5/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.5°
Sáng/Tối
23.7/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 22.2°
Sáng/Tối
23.1/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 22.6°
Sáng/Tối
22.8/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 22.3°
Sáng/Tối
22.7/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 22.5°
Sáng/Tối
22.1/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 22.3°
Sáng/Tối
22.7/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 23.3°
Sáng/Tối
22.9/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 22.8°
Sáng/Tối
23.2/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.6/ 22.5°
Sáng/Tối
22.7/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 22.5°
Sáng/Tối
22.3/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 25°
Sáng/Tối
22.9/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:17
Thấp/Cao

22.1°/35.2°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

0