Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:28 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
25/ 20.4°
Sáng/Tối
20.8/ 21.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19.8°
Sáng/Tối
20.5/ 22.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.1/ 19.1°
Sáng/Tối
20/ 22.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.2/ 19.4°
Sáng/Tối
20.3/ 22.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 19.8°
Sáng/Tối
19.9/ 22.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.8/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19.5°
Sáng/Tối
20.2/ 23.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 19.7°
Sáng/Tối
20.8/ 23.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 19°
Sáng/Tối
19.3/ 23.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.7/ 19.9°
Sáng/Tối
19.2/ 22.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 19.2°
Sáng/Tối
20.8/ 21.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 19.1°
Sáng/Tối
19/ 22.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 19.7°
Sáng/Tối
19.8/ 22.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 16.1°
Sáng/Tối
18.1/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 18.1°
Sáng/Tối
17.5/ 18.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 18°
Sáng/Tối
18.8/ 18.9°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18.2°
Sáng/Tối
17.8/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 19.2°
Sáng/Tối
18.9/ 19.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 21°
Sáng/Tối
19.6/ 20.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.2/ 20.6°
Sáng/Tối
20.4/ 21.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 19.8°
Sáng/Tối
20.9/ 21.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 19.4°
Sáng/Tối
19.8/ 20.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 19.5°
Sáng/Tối
19.4/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 20.2°
Sáng/Tối
19.7/ 20.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 19.9°
Sáng/Tối
20.2/ 20.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 19.4°
Sáng/Tối
19.8/ 20.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 19.7°
Sáng/Tối
19.8/ 21.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 19.7°
Sáng/Tối
20/ 21.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 18.2°
Sáng/Tối
19.9/ 20.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 19.1°
Sáng/Tối
18.2/ 20.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 18.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:18
Thấp/Cao

18.4°/31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

18.8 °C

Chỉ số UV

0