Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:03 | 19/07/2024
Thấp/Cao
21.7/ 22.8°
Tầm nhìn
0.22 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.3/ 21.2°
Tầm nhìn
0.15 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.5/ 22.4°
Tầm nhìn
0.12 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.3/ 22.1°
Tầm nhìn
1.96 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.9°
Tầm nhìn
6.41 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.5°
Tầm nhìn
9.39 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.5/ 22.2°
Tầm nhìn
1.95 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 22.9°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Thấp/Cao

21.8°/27.5°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0