Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:17 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 25.6°
Sáng/Tối
23.6/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 25.6°
Sáng/Tối
23.7/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 22.5°
Sáng/Tối
23.8/ 23.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23.2°
Sáng/Tối
22.9/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 26.9°
Sáng/Tối
24.7/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.9/ 23.2°
Sáng/Tối
23.5/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 24°
Sáng/Tối
23.5/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 23.4°
Sáng/Tối
23.4/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 22.9°
Sáng/Tối
22.6/ 23.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 24.9°
Sáng/Tối
23.5/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 22.2°
Sáng/Tối
24/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22.9°
Sáng/Tối
23.4/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 24.9°
Sáng/Tối
23.2/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 26°
Sáng/Tối
24.7/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.1/ 23.2°
Sáng/Tối
24.5/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 22.5°
Sáng/Tối
23.4/ 23.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 21.8°
Sáng/Tối
23.6/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 22.8°
Sáng/Tối
22.3/ 23.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 22.5°
Sáng/Tối
22.7/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22.5°
Sáng/Tối
21.1/ 23.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 21.1°
Sáng/Tối
21.2/ 22.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20.9°
Sáng/Tối
22/ 22.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 23.9°
Sáng/Tối
21.5/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 21.6°
Sáng/Tối
23.3/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 22.6°
Sáng/Tối
22.6/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 23.7°
Sáng/Tối
23.2/ 25.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:03
Thấp/Cao

22.6°/38.1°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

18.1 °C

Chỉ số UV

3.08