Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:21 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 19.2°
Sáng/Tối
16.8/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.7/ 19.4°
Sáng/Tối
17/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 19.2°
Sáng/Tối
17.9/ 26.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.3/ 23.8°
Sáng/Tối
17.2/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.6/ 25.3°
Sáng/Tối
21.4/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.1/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.6/ 23.3°
Sáng/Tối
24.6/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 22.4°
Sáng/Tối
22.7/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 22.1°
Sáng/Tối
21.2/ 26.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 22.9°
Sáng/Tối
20.7/ 26.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 23.6°
Sáng/Tối
20.2/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 21°
Sáng/Tối
20.3/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 21.9°
Sáng/Tối
20.4/ 26.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 23.8°
Sáng/Tối
19.5/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
20.7/ 31.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:59
Mây cụm
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây rải rác 34.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:57
Thấp/Cao

17.9°/36°

Độ ẩm

24%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

11.1 °C

Chỉ số UV

0.41