Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:17 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
24/ 21.9°
Sáng/Tối
22.1/ 23.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21.8°
Sáng/Tối
20.8/ 23.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.2/ 21.9°
Sáng/Tối
21.7/ 22.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 21.8°
Sáng/Tối
21.7/ 22.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 21.6°
Sáng/Tối
21.6/ 21.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 22.9°
Sáng/Tối
21.8/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 22°
Sáng/Tối
22.4/ 23.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.8/ 21.8°
Sáng/Tối
21.9/ 23.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 21.7°
Sáng/Tối
21.4/ 25.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 23°
Sáng/Tối
21.1/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 22.5°
Sáng/Tối
21.2/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 22.2°
Sáng/Tối
22.7/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 22.9°
Sáng/Tối
22.4/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 22.8°
Sáng/Tối
22.6/ 26.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 22.7°
Sáng/Tối
22.3/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Thấp/Cao

20.7°/24.5°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

3.36 km

Gió

2.83 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

7.69