Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:45 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Mưa vừa
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:01
Thấp/Cao

19°/33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0