Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:35 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 22.2°
Sáng/Tối
21.6/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa vừa

01:00

21°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.87 km/giờ

04:00

21.5°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.77 km/giờ

07:00

22.7°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.47 km/giờ

10:00

31°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
0.91 km/giờ

13:00

29.9°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.28 km/giờ

16:00

26.3°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
0.71 km/giờ

19:00

23.6°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.04 km/giờ

22:00

22°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.06 km/giờ
Ngày/Đêm
32.8/ 22.6°
Sáng/Tối
21.8/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa vừa

01:00

22°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.86 km/giờ

04:00

21.4°C / 22.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.03 km/giờ

07:00

23.9°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.69 km/giờ

10:00

31.9°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.11 km/giờ

13:00

33.8°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
47%
1.53 km/giờ

16:00

28.7°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.55 km/giờ

19:00

23.2°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.11 km/giờ

22:00

22.3°C / 22.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
32.9/ 22.4°
Sáng/Tối
22.4/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ

01:00

21.5°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.89 km/giờ

04:00

22.5°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.71 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.41 km/giờ

10:00

30.2°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
1.51 km/giờ

13:00

33°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
50%
1.87 km/giờ

16:00

28.3°C / 30.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.46 km/giờ

19:00

23.5°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.58 km/giờ

22:00

22.2°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.56 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Thấp/Cao

21.4°/33.7°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

0