Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:55 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0