Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:49 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa nhẹ
Huyện Ngọc Hồi
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

0.59 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0