Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:52 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 26°
Sáng/Tối
27.8/ 36.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.2/ 28°
Sáng/Tối
22.7/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 22.2°
Sáng/Tối
23.9/ 23.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 25.1°
Sáng/Tối
21.6/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 22.5°
Sáng/Tối
22.6/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 22.4°
Sáng/Tối
21.6/ 35°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.7°
Sáng/Tối
22/ 36°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 22°
Sáng/Tối
21.9/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 23.9°
Sáng/Tối
21.6/ 35.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22.5°
Sáng/Tối
22.2/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:06
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:04
Thấp/Cao

22.8°/39.2°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

18.2 °C

Chỉ số UV

3.01