Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:50 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:00
Thấp/Cao

18°/34°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0