Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:59 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

993 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:36
Mưa nhẹ
Huyện Ngọc Hồi
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:43
Thấp/Cao

18°/25°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

7.97