Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:07 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
23.9/ 22.3°
Sáng/Tối
21.3/ 23.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22.9/ 21.8°
Sáng/Tối
21.5/ 22.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.8/ 21.3°
Sáng/Tối
21.4/ 22.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 22.7°
Sáng/Tối
21.9/ 23.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 22.9°
Sáng/Tối
21.7/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 21.9°
Sáng/Tối
22.9/ 23.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 21.8°
Sáng/Tối
21.7/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 22.6°
Sáng/Tối
22/ 25.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 22.1°
Sáng/Tối
22.9/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 22.6°
Sáng/Tối
22.9/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Thấp/Cao

21.7°/23.6°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

0