Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:42 | 16/07/2024

Đắk Long

0 mm

đo tại Xã Đắk Long, huyện Đắk Glei

KonPlong (Măng Cành)

0 mm

đo tại Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông

Pờ Ê

0 mm

đo tại UBND xã Pờ Ê

Đăk Tơ Lung

0 mm

đo tại UBND xã Đăk Tơ Lung

Đắk Hà

0 mm

đo tại UBND xã Đắk Hà

Măng Cành

0 mm

đo tại UBND xã Măng Cành

Xã Mường Hoong (Đăk Glei)

0 mm

đo tại Trường mầm non xã Mường Hoong

Măng Bút

0 mm

đo tại UBND xã Măng Bút

Đắk Ui

0 mm

đo tại Xã Đắk Ui, huyện Đắk Hà

Đăk Na

0 mm

đo tại UBND xã Đăk Na

Tê Xăng

0 mm

đo tại Xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông

Ia Dom

0 mm

đo tại UBND xã Ia Dom

Sa Thầy

0 mm

đo tại Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy

Pờ Y

0 mm

đo tại Cửa khẩu Pờ Y

Đăk Trăm

0 mm

đo tại UBND xã Đăk Trăm

Plei Kần

0 mm

đo tại UBND Thị trấn Plei Kần

Đăk La

0 mm

đo tại UBND xã Đăk La

Hòa Bình

0 mm

đo tại UBND xã Hòa Bình

Ngọc Réo

0 mm

đo tại UBND xã Ngọc Réo

Thị trấn Đắk Rve

0 mm

đo tại UBND Thị trấn Đắk Rve

Đắk Pét

0 mm

đo tại Phòng Nông nghiệp huyện Đắk Glei

Rờ Kơi

0 mm

đo tại UBND xã Rờ Kơi

Đăk Rơ Ông

0 mm

đo tại UBND xã Đăk Rơ Ông

Đăk Choong

0 mm

đo tại UBND xã Đăk Choong

Mô Rai

0 mm

đo tại UBND xã Mô Rai

Ia Đal

0 mm

đo tại UBND xã Ia Đal

Tân Cảnh

0 mm

đo tại Xã Tân Cảnh, huyện Đắk Tô

Xã Xốp (Đăk Glei)

0 mm

đo tại UBND xã Xốp

Thôn Kon Riêng - Đăk Choong (Đăk Glei)

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Kon Riêng, xã Đăk Choong

ĐăkLây

0 mm

đo tại Xã Đắk Pék, Huyện Đắk Glei

Đắk Kôi

0 mm

đo tại Xã Đắk Kôi, huyện Kon Rẫy

Đăk Psi

0 mm

đo tại Xã Đăk Psi, huyện Đắk Hà

Đắk Ang

0 mm

đo tại Xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi

Thôn 9, Ia Tơi

0 mm

đo tại Trường Lê Quý Đôn, thôn 9

Xã Ia Tơi

0 mm

đo tại UBND xã Ia Tơi

Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 22.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Thấp/Cao

21.9°/26.3°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

2.39 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0