Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:45 | 14/06/2024
Thấp/Cao
21.9/ 21.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21/ 21.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.3/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.8/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
21.5/ 21.9°
Tầm nhìn
9.07 km
Áp suất

1008 mb

Mưa cường độ nặng
Thấp/Cao
20.8/ 20.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Thấp/Cao

20.5°/33.3°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

19.5 °C

Chỉ số UV

0