Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:11 | 04/12/2023
Thấp/Cao
19.3/ 19.1°
Tầm nhìn
1.25 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.2/ 19.1°
Tầm nhìn
2.7 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.3/ 19.6°
Tầm nhìn
2.86 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.2/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.4/ 22.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.2/ 19.1°
Tầm nhìn
8.61 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.9/ 19.7°
Tầm nhìn
5.39 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:17
Thấp/Cao

18.6°/25.3°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

20.1 °C

Chỉ số UV

4.51