Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:59 | 08/02/2023
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:49
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 15°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 14°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 13°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:58
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 18°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:49
Thấp/Cao

17°/28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0