Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:24 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
28.6/ 21°
Sáng/Tối
20.1/ 24.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa vừa

07:00

20.1°C / 21.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.7 km/giờ

10:00

23.9°C / 23.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.13 km/giờ

13:00

24.5°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.77 km/giờ

16:00

25.2°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.68 km/giờ

19:00

21.7°C / 22.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.93 km/giờ

22:00

21.8°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.62 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20.8°
Sáng/Tối
20.8/ 22.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa vừa

01:00

20.5°C / 21.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.24 km/giờ

04:00

20.9°C / 20.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.92 km/giờ

07:00

21.7°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.83 km/giờ

10:00

22.3°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.7 km/giờ

13:00

24.2°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.26 km/giờ

16:00

23.9°C / 24.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.4 km/giờ

19:00

21.3°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.48 km/giờ

22:00

20.1°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.21 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 21.4°
Sáng/Tối
19.8/ 23.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa vừa

01:00

19.2°C / 20.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.98 km/giờ

04:00

19.2°C / 20.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.04 km/giờ

07:00

22.3°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.73 km/giờ

10:00

29.8°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
0.15 km/giờ

13:00

28.3°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.68 km/giờ

16:00

23.4°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.81 km/giờ

19:00

21.1°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.67 km/giờ

22:00

22°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.76 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 21.9°
Sáng/Tối
20.5/ 25.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ

01:00

20.5°C / 21.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.25 km/giờ

04:00

20°C / 21.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.3 km/giờ

07:00

23.1°C / 23.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.16 km/giờ

10:00

30.7°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
0.66 km/giờ

13:00

31°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
49%
0.38 km/giờ

16:00

25.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.46 km/giờ

19:00

21.2°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.01 km/giờ

22:00

21.2°C / 22.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.04 km/giờ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa nhẹ 20.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 20.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Thấp/Cao

19.9°/28.7°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.09