Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:46 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

987 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa nhẹ
Huyện Đắk Glei
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:42
Thấp/Cao

17°/23°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

8.43