Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:52 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:30
Mưa nhẹ
Huyện Đắk Glei
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:41
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

1.68 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0