Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:21 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:02
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 18°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Thấp/Cao

18°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0