Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:29 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
36/ 24.1°
Sáng/Tối
21.8/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 26.1°
Sáng/Tối
22.9/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:04
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.3/ 21.3°
Sáng/Tối
23/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 23.8°
Sáng/Tối
20.3/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 23.8°
Sáng/Tối
22.9/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 21.1°
Sáng/Tối
21.5/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 24.2°
Sáng/Tối
21.7/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.5/ 21.4°
Sáng/Tối
22.1/ 34.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20.6°
Sáng/Tối
20.4/ 22.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:06
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.9/ 20.4°
Sáng/Tối
20.7/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 20.8°
Sáng/Tối
20.3/ 22.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 18.6°
Sáng/Tối
18.9/ 22.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 19.4°
Sáng/Tối
19.6/ 24.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:07
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.1/ 20.1°
Sáng/Tối
19.5/ 22.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:07
Mưa vừa
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 24.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:04
Thấp/Cao

22.4°/37.3°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0