Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:30 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
31.5/ 19.4°
Sáng/Tối
22.5/ 21.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.9/ 20.1°
Sáng/Tối
19.4/ 21.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.8/ 20.7°
Sáng/Tối
20.6/ 25.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 20.6°
Sáng/Tối
20/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 20.3°
Sáng/Tối
19.5/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 20.4°
Sáng/Tối
20.3/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 21.8°
Sáng/Tối
20.9/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 20.3°
Sáng/Tối
20.7/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 21.1°
Sáng/Tối
20.1/ 23.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 20.8°
Sáng/Tối
20.9/ 23.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 60 phút trước
Mây cụm 24.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Thấp/Cao

18.2°/33.4°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

1.21