Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:14 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 16.5°
Sáng/Tối
12.4/ 17.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.5/ 16.4°
Sáng/Tối
14.1/ 19.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.6/ 18.7°
Sáng/Tối
16.2/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.8/ 19.6°
Sáng/Tối
18.9/ 20.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 19.1°
Sáng/Tối
18.6/ 20.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 19.8°
Sáng/Tối
20.3/ 19.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 17.6°
Sáng/Tối
18.8/ 18.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 20°
Sáng/Tối
17.9/ 19.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20.6°
Sáng/Tối
20.9/ 20.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 22.4°
Sáng/Tối
20.4/ 23.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:57
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 16.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 16.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:55
Thấp/Cao

15°/30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

15.2 °C

Chỉ số UV

0