Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:54 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:00
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
17/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:01
Mây rải rác
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:00
Thấp/Cao

17°/29°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.58 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0