Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:56 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:17
Mưa nhẹ
Huyện Đắk Glei
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:16
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.52 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0