Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:58 | 04/12/2023
Thấp/Cao
25.9/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.8/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.1/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30.9/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.5/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.3/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Thấp/Cao

24.8°/30.4°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.16