Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:43 | 19/07/2024
Thấp/Cao
25.4/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.5/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.3/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Thấp/Cao

25.7°/28.5°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.78 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0