Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:20 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

11.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Kiên Giang
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:54
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.52 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0