Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:09 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa vừa
Kiên Giang
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.89 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.71