Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:58 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
27/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.27 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.27