Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 14:12 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa vừa
Kiên Giang
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa vừa 31°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:13
Thấp/Cao

27°/31°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.38 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

8.86