Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:54 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:10
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.7 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0