Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:51 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 29.4°
Sáng/Tối
29.5/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 29.9°
Sáng/Tối
29.3/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.7°
Sáng/Tối
28.2/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 26.4°
Sáng/Tối
27.4/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 25.2°
Sáng/Tối
26.7/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 26.5°
Sáng/Tối
24.3/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.2°
Sáng/Tối
26/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.2/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.7/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 31.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Thấp/Cao

28.3°/32.2°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

5.08