Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:21 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

12.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

11.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa nhẹ
Kiên Giang
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:54
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.41 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0