Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:44 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Thấp/Cao

28°/32°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.09 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0