Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:44 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ
Kiên Giang
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

1.86