Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:25 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Kiên Giang
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.93 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết