Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:12 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
27.6/ 28.2°
Sáng/Tối
27.2/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27°
Sáng/Tối
27.2/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.4°
Sáng/Tối
28/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.4/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.9/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 28.4°
Sáng/Tối
27.9/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.8°
Sáng/Tối
28.3/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.8°
Sáng/Tối
28.5/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.9°
Sáng/Tối
28.1/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.4°
Sáng/Tối
28.3/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.1°
Sáng/Tối
28.9/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.2°
Sáng/Tối
28.8/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.3°
Sáng/Tối
28.5/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.1/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.7°
Sáng/Tối
28/ 29.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Thấp/Cao

25.6°/27.7°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.52 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0.74