Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:27 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

10.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:46
Mây thưa
Kiên Giang
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:35
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0