Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:33 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mây cụm
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:10
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

3.34