Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:16 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
32.5/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.2/ 30.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.7°
Sáng/Tối
26.5/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.2/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.2°
Sáng/Tối
26.1/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27.7°
Sáng/Tối
26.6/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.2/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.7/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.6/ 27.2°
Sáng/Tối
26.9/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.7/ 27°
Sáng/Tối
27.6/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.5/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 29.7°
Sáng/Tối
28.7/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.7/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.7/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27.3/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 28.2°
Sáng/Tối
28.6/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.3/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.7/ 28.2°
Sáng/Tối
28.1/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.6°
Sáng/Tối
29/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.2°
Sáng/Tối
28.8/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28.3/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.3°
Sáng/Tối
28.7/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.3°
Sáng/Tối
27/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 33.9°
Sáng/Tối
27.1/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 24.3°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:09
Thấp/Cao

24.2°/36.1°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0