Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:07 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ

13:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
5.1 km/giờ

16:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
4.88 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.36 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.93 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.87 km/giờ

04:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.4 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.4 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.6 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.69 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.5 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.93 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.91 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.75 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.99 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.9 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.31 km/giờ

13:00

31°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
3.26 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
3.68 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.13 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.2 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.71 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
2.31 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.8 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.97 km/giờ

13:00

32°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
2.83 km/giờ

16:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.48 km/giờ

19:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.93 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.08 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4 km/giờ

04:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.12 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.8 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.42 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
5.03 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
4.11 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.02 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.41 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.97 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.42 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.58 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
7.89 km/giờ
Kiên Giang
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.89 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.71