Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:49 | 16/06/2024
Thấp/Cao
28.2/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.6/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.8/ 28.1°
Tầm nhìn
7.16 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
32.4/ 32.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.4/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.5/ 31°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
29.4/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
28.8/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Thấp/Cao

28.4°/33.2°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.3 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

3.98