Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:14 | 06/12/2023
Thấp/Cao
24/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.4/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.1/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.3/ 30.9°
Tầm nhìn
8.54 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29/ 28.9°
Tầm nhìn
9.07 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.7/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Thấp/Cao

24.8°/32.7°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

2.96