Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:44 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.3/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.1°
Sáng/Tối
24.7/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26°
Sáng/Tối
24.9/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.9/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.4°
Sáng/Tối
23.4/ 27.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.1/ 25.6°
Sáng/Tối
23.3/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.2/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 29.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.4°
Sáng/Tối
25.1/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Thấp/Cao

24.8°/30.7°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.42 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

2.42