Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:44 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 26.7°
Sáng/Tối
25/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 25.9°
Sáng/Tối
26/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.1°
Sáng/Tối
28.2/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 27.3°
Sáng/Tối
28.6/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.7°
Sáng/Tối
28.5/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25.6/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25°
Sáng/Tối
25.3/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.7/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 24.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

11.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Mưa rất nặng
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa nhẹ 25.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Thấp/Cao

24.7°/29.2°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

5.64 km

Gió

6.08 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0