Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:09 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
28.8/ 24.7°
Sáng/Tối
25.9/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.7/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
23/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.5°
Sáng/Tối
24.7/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Thấp/Cao

24.1°/32.9°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

1.2