Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:19 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
26.2/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa vừa

19:00

26°C / 27.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
5.95 km/giờ

22:00

26.4°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
6.64 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa vừa

01:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
6.75 km/giờ

04:00

25°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.13 km/giờ

07:00

26.6°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
5.51 km/giờ

10:00

27.3°C / 30°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
6.2 km/giờ

13:00

28.4°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
8.43 km/giờ

16:00

27.4°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
6.94 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
5.18 km/giờ

22:00

26°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.82 km/giờ
Ngày/Đêm
25.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa vừa

01:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
6.97 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.98 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
6.57 km/giờ

10:00

26.2°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
6.8 km/giờ

13:00

25.1°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.87 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.47 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.01 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.44 km/giờ
Ngày/Đêm
26.8/ 26.5°
Sáng/Tối
24.8/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.99 km/giờ

04:00

24°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.32 km/giờ

07:00

25°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
4.16 km/giờ

10:00

26.9°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
5.16 km/giờ

13:00

26.3°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
6.17 km/giờ

16:00

26.3°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.67 km/giờ

19:00

25.3°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.2 km/giờ

22:00

27°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.44 km/giờ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 26.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Thấp/Cao

25.9°/29.6°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

9.57 km

Gió

6.32 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0.21