Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:44 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.2°
Sáng/Tối
28.7/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.5/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26.5/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26°
Sáng/Tối
27.3/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.5°
Sáng/Tối
27.4/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.5/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.5°
Sáng/Tối
27.6/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.9°
Sáng/Tối
28/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.4°
Sáng/Tối
27.6/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.1°
Sáng/Tối
27/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa nhẹ 26.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:23
Thấp/Cao

24.8°/27.3°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.21 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0